Scroll Top

Bases Legals del Sorteig a Instagram

 1. Empresa organitzadora del sorteig

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és l’empresa Niliona, SLU, amb NIF B64086556 i domicili social al carrer Garbí, 10 de Sant Andreu de Llavaneres (08392)

 1. Finalitat del sorteig

La finalitat d’aquest sorteig és premiar els seguidors dels perfils de @ramonroset i de @tastaemocions a Instagram per la seva fidelitat.

 1. Àmbit geogràfic i participants

Aquesta promoció té àmbit estatal (Espanya) exceptuant Ceuta, Melilla i les Illes Canàries.

 1. Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 18.04.2020 a les 12:00 hores i finalitzarà el 25.04.2021, a les 24:00 hores. Només tindrà lloc a través de les pàgines d’Instagram de Ramon Roset i de Tastaemocions i sota el compliment de les presents bases legals.

 1. Participants

Poden participar-hi de forma gratuïta i voluntària, els residents a Espanya (exceptuant Ceuta, Melilla i Illes Canàries) majors de 18 anys, registrats prèviament a la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin els perfils @ramonroset i de @tastaemocions. Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document. No podran participar en aquest sorteig els treballadors de Niliona, SLU, ni col·laboradors directes o indirectes que hagin intervingut en la promoció o la impressió dels materials corresponents als mateixos, així com els seus familiars en primer grau.

Si es produís aquesta circumstància, Niliona, SLU descartarà de forma automàtica aquestes participacions. Niliona, SLU no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Niliona, SLU es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En el cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, Niliona, SLU es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre d’altres, les tendents a la devolució dels premis.

 1. Sorteig

Hi haurà un premi,  entre tots els usuaris que:

 • comentin la publicació explicant quin és el seu formatge preferit
 • siguin seguidors dels perfil d’Instagram de @ramonroset i de @tastaemocions
 • etiquetin una amic perquè també pugui participar

El premi és personal i intransferible.

 1. Mecànica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram dels perfils @ramonroset i de @tastaemocions podran participar en el present sorteig a través d’Instagram, comentant a la publicació del sorteig quin és el seu formatges preferit i etiquetin un/a amic/ga perquè també pugui participar.

 1. Premi

El premi és un exemplar del llibre Formatgeries Artesanes de Catalunya, editat per Cossetània Edicions i un exemplar del llibre El Gran Libro del Queso , editat per RBA Editores.

 1. Mecànica d’adjudicació de premis

Serà a través d’una plataforma especialitzada en sortetjos d’Instagram, serà un sorteig aleatori.

El guanyador autoritza a que el seu nom d’Instagram sigui publicat a les xarxes socials de Ramon Roset i de Tastaemocions. El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins dels terminis d’aquestes bases, el premi que li hagués correspondre, quedaria desert.

El participant no ha d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem de advertir de les conseqüències i responsabilitats en què pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent de les mateixes. Niliona, SLU actuarà immediatament davant d’una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant de qualsevol contingut que pugui considerar inadequat i procedirà a eliminar immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor.

Niliona, SLU declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-se a si mateix, a la seva família, amistats i / o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició de la mateixa per la seva banda o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió